วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบ Photoshop 15 ข้อ พร้อมเฉลย

29 มี.ค. 2021
3782

แนวข้อสอบ Photoshop 15 ข้อ พร้อมเฉลย

1. โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไร

 1. ใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพลง
 2. ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ
 3. ใช้สำหรับทำภาพกราฟิกต่าง ๆ
 4. ใช้จัดทำเว็บไซต์ต่าง ๆ

2. ความสำคัญงานกราฟิกคืออะไร

 1. เพื่อช่วยในการสร้างเว็บไซต์
 2. เพื่อช่วยในการตกแต่งภาพ
 3. เพื่อช่วยให้คุณภาพงานดียิ่งขึ้น
 4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

3. ข้อใดคือไฟล์ของโปรแกรม Photoshop?

 1. .ACDC
 2. .MPEG
 3. .PSD
 4. .AVI

4. ข้อใดคือคำสั่ง Save As…?

 1. บันทึกข้อมูลทับไฟล์เดิม
 2. ยืนยันการบันทึกข้อมูล
 3. บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ใหม่
 4. ไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

5. Resolution คืออะไร ?

 1. ความสูงของภาพ
 2. ความสูงของภาพ
 3. ความละเอียดของภาพ
 4. ความกว้างและความยาวของภาพ

6. ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop ?

 1. RGB Color
 2. CMYK Color
 3. JPG Color
 4. Lab Color

7. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop

 1. Km
 2. Inch
 3. Points
 4. Pixel

8. หากต้องการใช้คำสั่ง หมุนภาพ ควรจะเลือกใช้คำสั่งใด

 1. Inverse
 2. Free Transform
 3. Filter
 4. Image

9. การ Save งานภาพจาก Photoshop เพื่อสามารถแก้ไขได้อีก ควร Save เป็นนามสกุลใด

 1. .jpeg
 2. .psd
 3. .swf
 4. ได้ทั้ง 3 รูปแบบ

10. เครื่องมือ Type Tool ที่ใช้พิมพ์ข้อความนั้น รูปไอคอนประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใด

 1. A
 2. P
 3. T
 4. X

11. เครื่องมือ Hand Tool มีหน้าที่อะไร

 1. เมื่อต้องการขยายภาพ
 2. เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม
 3. เป็นเครื่องมือที่ทำงานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง
 4. เลื่อนภาพเพื่อดูภาพ

12. เครื่องมือ Zoom Tool มีหน้าที่อะไร

 1. ใช้เลื่อนภาพเพื่อดูภาพ
 2. เมื่อต้องการขยายภาพ
 3. เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม 
 4. เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุ

13. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือการเลือกพื้นที่แก้ไข

 1. Maquee tool
 2. Lasso tool
 3. Magnetic Lasso tool
 4. Move tool

14. Toolbox คืออะไร

 1. ส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
 2. ส่วนที่ใช้ตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับรูปภาพ
 3. ส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือตกแต่งภาพ
 4. ส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้นงาน

15. Move Tool มีหน้าที่ตรงกับข้อใด

 1. ใช้ในการวาดเส้นที่มีขอบชัดเจน
 2. ใช้ลบรูปภาพ
 3. ใช้เพื่อเลื่อนส่วนที่เลือก หรือไว้เลื่อน Layer
 4. เป็นการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงกลม
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]
5 ความคิดเห็น

ได้ความรู้

ได้แนวคิดที่ดี

ขอบคุณครับ

เฟรน เมื่อ 29/03/2021 21:01

มีเฉลย ผิดนะครับ เช็คดีดี

ผู้หวังดี เมื่อ 29/03/2021 21:01

move tool ใช้เลื่อนส่วนที่เลือกนะครับ