วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วPA/2564

การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]