วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การทำเว็บไซต์เพื่อเก็บเอกสารงานประเมิน ว.21

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงราย จะมาแนะนำการทำเว็บไซต์เพื่อเก็บเอกสารงานประเมิน ว.21 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 1. ขั้นตอนแรกสมัคร Gmail หรือถ้าหากเรามี Gmail อยู่แล้วก็ไม่ต้องสมัครใหม่ครับ
 2. ให้เราเข้าไปใช้งาน Google Site เพื่อสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง
 3. สร้างหัวข้อปีการศึกษาที่เราต้องนำเสนอแก่คณะกรรมการ เช่น
  ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
  ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
  ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
  ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
  ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
  ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
 4. จากนั้นภายในหัวข้อของปีการศึกษาให้เรา สร้างหัวข้อของ ตัวชี้ขึ้นมาครับ

ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 8 การวิจัยเพื่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 10 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 11 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียน/วิชา
ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 13 การพัฒนาวิชาชีพ

5. เมื่อสร้างหัวข้อตัวชี้วัดแล้วให้เราสร้าง หัวข้อย่อย เอกสาร/ร่องรอย/หลักฐาน ตัวอย่าง “ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร”

1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. โครงสร้างรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน
4. โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย1
5. โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย2
6. วิเคราะห์แผนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
7. วิเคราะห์แผนวิชาภาษาไทย1
8. วิเคราะห์แผนวิชาภาษาไทย2
9. ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
10. รูปภาพการประชุม/และเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร

6. ให้เราสร้างลิ้งไปยัง Google Drive ที่เก็บไฟล์งานเอกสาร รูปภาพ ของเราครับ

ตัวอย่างการสร้างโฟเดอร์ใน Google Drive เพื่อเชื่อมกับเว็บเรา


ตัวอย่าง การทำเว็บไซต์เพื่อเก็บเอกสารงานประเมิน ว.21

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-tiwaporn/home

สอน การทำเว็บไซต์เพื่อเก็บเอกสารงานประเมิน ว.21

https://www.youtube.com/results?search_query=google+site+%E0%B8%A721+


หรือสามารถสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สนใจทำเว็บไซต์กับแอดมินได้ ติดต่อได้ที่นี่ครับ

https://www.facebook.com/krulaloso

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]