วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดคู่มือครู จากสสวท.

ดาวน์โหลดคู่มือครู จากสสวท.

1. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. วิทยาศาสตร์

2. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. ฟิสิกส์

3. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. เคมี

4. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. ชีววิทยา

5. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. โลก ดาราศาสตร์

6. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

7. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. คณิตศาสตร์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 3.4]
5 ความคิดเห็น

ขอบคุณมากค่ะ ไม่ได้เป็นครู แต่เรียนครู ได้โหลดวิชาคณิต ป.3 เล่ม 1 หนังสือแบบเรียน เพื่อนำไปสอนหลาน เวลาครูสั่งทำการบ้าน หาโหลดยาก จะต้องสมัครที่ สสวท. แต่ต้องเป็นอาชีพครู บุคคลทั่วไป นักเรียน เปิดดูไม่ได้ เปิดดูได้เฉพาะสั่งซื้อหนังสือค่ะ

ทัศนีย์ พิมพ์ปรุ เมื่อ 17/03/2021 13:15

อยากได้วิชาเทคโนโลยีบ้างคะพอจะมีไหมคะ ป.2คะ

ไว้ลองหามาครับ

นิกร เมื่อ 17/03/2021 13:15

ขอบคุณมากครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สสวท. ชวนครูเพิ่มทักษะความรู้อบรมออนไลน์ฟรี 4 หลักสูตร
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ dltv สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ดาวน์โหลด คู่มือครู สสวท. หลักสูตรปรับปรุง 2560
คู่มือครูคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาก สสวท.
ดาวน์โหลด คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1-ป.6 ไฟล์เวิร์ด
แจกคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (สสวท.)