วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด powerpoint การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ขอบพระคุณผู้เผยแพร่ให้ได้ดาวน์โหลด powerpoint เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด ดาวน์โหลด นำไปใช้งานในงานนำเสนอ การประเมินต่างๆ เช่น ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด powerpoint การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 4.2]