วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

คีย์ลัดแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

คีย์ลัด แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

Ctrl + a – เลือกทุกอย่าง

Ctrl + B – ตัวหนา

Ctrl + c – คัดลอก

Ctrl + d – เติม

Ctrl + f – ค้นหา

Ctrl + G – อ้วน

Ctrl + h – แทนที่

Ctrl + I – ตัวเอียง

Ctrl + k – แทรกลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์

Ctrl + n – ตู้เก็บเอกสารใหม่

Ctrl + o – เปิด

Ctrl + P – พิมพ์

Ctrl + r – ไม่มีอะไรด้านขวา

Ctrl + s – บันทึก

Ctrl + u – ขีดเส้นใต้

Ctrl + V – Coller

Ctrl w – ปิด

Ctrl + x – ตัด

Ctrl + y – ทำซ้ำ

Ctrl + z – ยกเลิก

F1 – ผู้ช่วย

F2 – Édition

F3 – วางชื่อ

F4 – ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

F4 – เมื่อเข้าสู่สูตรให้สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ / การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์

F5 – ข้ามไป

F6 – บานหน้าต่างถัดไป

F7 – ตรวจสอบการสะกด

F8 – การขยายตัวของแฟชั่น

F9 – คำนวณการยึดประสานใหม่ทั้งหมด

F10 – เปิดใช้งาน Menubar

F11 – กราฟิกใหม่

F12 – บันทึกใต้

Ctrl +: – แทรกเวลาปัจจุบัน

Ctrl +; – ใส่วันที่ปัจจุบัน

Ctrl + “- คัดลอกค่าของเซลล์ด้านบน

Ctrl + -copy สูตรจากเซลล์ด้านบน

อัปเดต – การปรับความล่าช้าสำหรับฟังก์ชั่นเพิ่มเติมในเมนู excel

Shift + F1 – มันคืออะไร

Shift + f2 – แก้ไขความคิดเห็นของเซลล์

Shift + F3 – Coller la fonction และสูตร

Shift + F4 – Rechercher Suivant

Shift + F5 – ค้นหา

อัปเดต + f6 – แผงก่อนหน้า

Shift + f8 – เพิ่มไปยังส่วนที่เลือก

Shift + F9 – คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

Shift + f10 – แสดงเมนูตามบริบท

Shift + f11 – แผ่นการคำนวณใหม่

Shift + f12 – บันทึก

Ctrl + f3 – กำหนดชื่อ

Ctrl + f4 – ปิด

Ctrl + F5 – XL ขนาดของหน้าต่างการคืนค่า

Ctrl + F6 – หน้าต่างของแฟ้มประสานต่อไปนี้

Maj + Ctrl + F6 – ภาษาฝรั่งเศสเริ่มต้น

Ctrl + f7 – ย้ายหน้าต่าง

Ctrl + f8 – หน้าต่างปรับขนาด

Ctrl + f9 – ย่อแฟ้มประสาน

Ctrl + f10 – หน้าต่างขยายใหญ่สุดหรือเรียกคืน

Ctrl + F11 – แทรกใบไม้แมโคร 4.0

Ctrl + f1 – เปิดไฟล์

Alt + F1 – แทรกแผนภูมิ

Alt + F2 – บันทึกใต้

Alt + F4 – ออก

Alt + f8 – กล่องโต้ตอบแมโคร

Alt + F11 – ตัวแก้ไข Visual Basic

Ctrl + shift + F3 – สร้างชื่อโดยใช้ชื่อของป้ายชื่อบรรทัดและคอลัมน์

Ctrl + update + f6 – หน้าต่างก่อนหน้า

Ctrl + update + F12 – พิมพ์

Alt + update + f1 – แผ่นการคำนวณใหม่

Alt + update + F2 – บันทึก

Alt + = – บันทึกอัตโนมัติ

Ctrl + `- Valeur de basculement / affichage de la formule

Ctrl + Shift + A – Insérez les noms d’arguments และสูตร

Alt + Arrow down – รายการแสดงผลอัตโนมัติ

Alt + กล่องโต้ตอบรูปแบบ

Ctrl + shift + ~ – รูปแบบทั่วไป

Ctrl + Shift +! – รูปแบบจุลภาค

Ctrl + shift + @ – รูปแบบเวลา

Ctrl + shift + # – รูปแบบวันที่

Ctrl + shift + $ – รูปแบบคำขวัญ

Ctrl + shift +% – รูปแบบเปอร์เซ็นต์

Ctrl + shift + ^ – รูปแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล

Ctrl + shift + & – วางขอบของรูปร่างรอบ ๆ เซลล์ที่เลือก

Ctrl + update + _ – ลบขอบของรูปร่าง

Ctrl + shift + * – เลือกภูมิภาคปัจจุบัน

Ctrl ++ – แทรก

Ctrl + – – ลบ

Ctrl + รูปแบบ 1 ของกล่องโต้ตอบของเซลล์

Ctrl + 2 – ตัวหนา

Ctrl + 3 – อิตาลิค

Ctrl + 4 ขีดเส้นใต้

Ctrl + 5 – Strikethrough

Ctrl + 6- แสดง / ซ่อนวัตถุ

Ctrl + 7-show / hide แถบเครื่องมือมาตรฐาน

Ctrl + 8 – สลับสัญลักษณ์เค้าร่าง

Ctrl + 9- ซ่อนบรรทัด

Ctrl + 0- ซ่อนคอลัมน์

Ctrl + shift + (- แสดงบรรทัด

Ctrl + update +) – แสดงคอลัมน์

Alt ou F10 – เมนู Activer le

Ctrl + แท็บ – ในแถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือถัดไป

Shift + CTRL + แท็บ – ในแถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือก่อนหน้า

Ctrl + แท็บ – ในเครื่องผูก: เปิดตู้เก็บเอกสารถัดไป

Shift + CTRL + แท็บ – ในตู้เก็บเอกสาร: เปิดใช้งานตู้ก่อนหน้า

แท็บ – เครื่องมือต่อไปนี้

Shift + tab – เครื่องมือก่อนหน้า

เข้ามา – ทำการสั่งซื้อ

Shift + Ctrl + F – แสดงรายการนโยบายตำรวจ

Shift + CTRL + F + f – แท็บแบบอักษรของกล่องโต้ตอบแบบอักษร

อัปเดต + CTRL + p – ขนาดรายการแบบหล่นลง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]