การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การวิเคราะห์หลักสูตรสู่หน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน  ท ๑.    ใช้กระบวนการอ่าน

สร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้

ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน   การดำเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอ่าน

มาตรฐาน ท ๒.    ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า  อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ท ๓.๑    สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *