วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ข้อสอบความสำคัญของคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย

10 ก.พ. 2021
897

ข้อสอบความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ พร้อมเฉลย

คำชี้แจงกิจกรรมที่ 1
ยกตัวอย่างเหตุการณ์อย่างน้อย 2 เหตุการณ์ที่บอกถึงประโยชน์ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อมระบุเหตุผ

1.  คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยความเร็วสูง

     เหตุการณ์ที่ 1 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุการณ์ที่ 2 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน     

2.  คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ

     เหตุการณ์ที่ 1 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุการณ์ที่ 2 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน     

3.  คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

     เหตุการณ์ที่ 1 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุการณ์ที่ 2 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน     

4.  คอมพิวเตอร์ช่วยลดต้นทุน

     เหตุการณ์ที่ 1 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุการณ์ที่ 2 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน     

5.  ผลประโยชน์โดยรวม

     เหตุการณ์ที่ 1 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุการณ์ที่ 2 พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

     เหตุผล พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน     


คำชี้แจงกิจกรรมที่ 2  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ แล้วตอบคำถาม

1.  หากหน่วยงานต่าง ๆ ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ นักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไร พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

                  

2.  นักเรียนคิดว่า มีอาชีพใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพราะเหตุใด พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

      

3.  คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือไม่ อย่างไร พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]