หนังสือขอ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ด้วยโรงเรียน…………. มีข้าราชการครู คือ นาย นางสาว…………………..  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน……….  ตำบล……… อำเภอ……. จังหวัด…….   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ได้จัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโพรง  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในหน่วยงานของท่านได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่นวัตกรรม         

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *