ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม (Moral Project)

ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม (Moral Project)

1.  ชื่อโครงงาน  โครงงานคุณธรรม

ชื่อกลุ่ม โรงเรียนคุณธรรม 

2.  ที่มาและความสำคัญของโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความประหยัดซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การออม โดยการออมทรัพย์ รู้จักประหยัดเห็นคุณค่าของการออม

3.  วัตถุประสงค์
3.1   เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีสติ สำรวมกาย วาจา ใจ ขณะรับประทานอาหาร
3.2   เพื่อเป็นการกระทำความดีถวายพ่อหลวงเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี
3.3   เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร และการรักษาความสะอาดในโรงอาหาร


ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *