ปกรายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ปกรายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กิจกรรมการนิเทศการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กิจกรรมการนิเทศที่ได้ดำเนินการที่สถานศึกษา ประกอบด้วย

1. ทบทวนผลจากการนิเทศครั้งที่แล้ว

2. ผู้นิเทศชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมการนิเทศในครั้งนี้

3. ผู้รับผิดชอบ(ครู)นำเสนอการดำเนินงาน

4. ผู้นิเทศให้คำแนะนำในการนิเทศโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ 3 ให้

เทคนิคการนิเทศแบบ 3 ให้

1 ให้รู้ นิเทศให้ผู้รับการนิเทศรู้ในสิ่งที่ต้องดำเนินการหรือตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ และต้องมั่นใจว่าผู้รับการนิเทศรับรู้และเข้าใจ
2 ให้ทำ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานที่แสดงว่าผู้รับการนิเทศได้ดำเนินการด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
3 ให้กำลังใจ ผู้นิเทศให้ผลสะท้อนกลับ และแลกเปลี่ยนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนางาน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการพัฒนางานดียิ่งๆ ขึ้น

5. ผู้นิเทศบันทึกผลการนิเทศในแบบบันทึกการนิเทศ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *