วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

สรุป วPA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด

สรุป วPA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด

สำหรับ คศ 1—> คศ 2 (ส่วน คศ 2…-.> คศ 3 หรือ คศ 3……. คศ 4 ดูตามปีเก็บงานนะครับ)

1. บรรจุ 2558 ครอง คศ.1 ปี 2560 เริ่มเก็บงาน ปีการศึกษา 2560

ว 17
– บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60
– ป.ตรี ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู คศ 1 6 ปี = 8 ปี – ประเมิน 2566 (ซึ่งไม่ได้ ต้องต่อ วPA)
– ป.โท (หลังบรรจุ) ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู คศ 14 ปี = 6 ปี – ประเมิน 2564

ว 21
– 60 – 61 – 62 – 63 -.-..> ปี 64
– เก็บ ว 21 ต่อได้เลยครบ 5 ปีพอดี-ประเมิน ก่อน ตุลาคม 65
– ว 21 ล้วน (เวลา 5 ปี)
– หรือลองเก็บ ว PA ปีแรก ก็ได้ครับ
– รุ่นนี้เสียเปรียบหน่อย (1ปี) เหมือนไม่ได้ย่นเวลาครับ

2. บรรจุ 2559 ครอง คศ.1 ปี 2561 เริ่มเก็บงาน ปีการศึกษา 2561

ว 17
– บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60
– ป.ตรี ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครูคศ 16 ปี = 8 ปี – ประเมิน 2567 (ซึ่งไม่ได้ ต้องต่อ วPA
– ป.โท (หลังบรรจุ) ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู คศ 1 4 ปี = 6 ปี – ประเมิน 2565

ว 21
– 61 – 62 – 63 —-> ปี 64 – เก็บ ว P-ประเมิน ตุลาคม 65
– ว 21( + ว PA (เวลา 4 ป)

3. บรรจุ 2560 ครอง คศ.1 ปี 2562 เริ่มเก็บงาน ปีการศึกษา 2562

ว 17
– บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60
– ป.ตรี ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู คศ 16 ปี = 8 ปี-ประเมิน 2568 (ซึ่งไม่ได้ ต้องต่อ วPA)
– ปโท (หลังบรรจุ) ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู คศ 1 4 ปี = 6 ปี-ประเมิน 2566 (ต้องต่อ วPA ประเมิน 65)

ว 21
– 62 – 63 – 64 เก็บ ว 21 ต่อ หรือเก็บ ว PA ได้ครับ ->>>> ปี 65 – เก็บ ว PA – ประเมิน ตุลาคม 66

– 2 21(2/3) + 2 PA(2/1) (เวลา 4 ปี)

4. บรรจุ 2561 ครอง คศ.1 ปี 2563 ริ่มเก็บงาน ปีการศึกษา 2563

ว21
– 63 -64 เก็บ ว 21 ต่อ หรือเก็บ ว PA ได้ครับ -.–..- 65, 66 – เก็บ ว PA – ประเมิน ตุลาคม 67

– ว 21(1/2) + ว PA(3/2) (เวลา 4 ปี)

5. บรรจุ 2562 ครอง คศ.1 ปี 2564 เริ่มเก็บงาน ปีการศึกษา 2564

– สามารถ เก็บ ว 21 ได้ 1 ปี…-.>>>> ว 21(1) + ว PA(3) (เวลา 4 ปี)

– หรือ รอเก็บ ว PA ได้เลยครับ ->>>>> ว PA (เวลา 4 ปี)

ที่มา เพจครูช้าง สอนวิทย์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

5 ความคิดเห็น
ณฤทธิ์รงค์ เมื่อ 31/01/2021 13:33

รบกวนตอบเพื่อความมั่นใจอีกครั้งครับ
บรรจุ 61 คศ1 ปี 63 ทำ ว21 1ปี จากนั้นต่อด้วย วpa ใช่ป่าวครับ

กิ่งกรานต์ ไฝชัยภูมิ เมื่อ 31/01/2021 13:33

บรรจุ 1 ตุลาคม 2561 เริ่ม คศ.1 วันที่1 ตุลาคม 2563 ต้องเก็บงานแบบไหนคะ ระหว่าง 1)เก็บเทาอม2 ปี2563 และ เทอม1 ปี 2564
2)หรือเก็บเป็นปีการศึกษา 2563อย่างเดียว

ธนกาญจน์ เมื่อ 31/01/2021 13:33

บรรจุ23 ธค ๕๙ คศ๑ ๒๓ ธค ๖๑ ทำ ว๑๗+ PAได้ไหมค่ะ

นิตยา เมื่อ 31/01/2021 13:33

ผ่านครูผู้ช่วย 20/1/2565 ต้องเริ่มทำ วpa ครั้งแรกเมื่อไรค่ะ

ดำรงตำแหน่งครู ค.ศ.1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สามารถทำ ว.pa เพื่อรับการประเมินในตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) สามารถนับเป็นการประเมินรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้ไหมคะ หรือให้เริ่มทำ ว.pa เพื่อนับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567) คะ