วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมไฟล์เวิร์ด

โครงงานคุณธรรม การออมอนุบาลและประถม
โครงงานคุณธรรม เช้านี่ที่เสาธง
โครงงานคุณธรรม เดินขวา
โครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
โครงงานคุณธรรม ธรรมชาติ
โครงงานคุณธรรม พิสูจน์คนดี
โครงงานคุณธรรม พูดสวยรวยเสน่ห์

ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงานคุณธรรมไฟล์เวิร์ด จากลิ้งด้านล่าง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 13 เฉลี่ย: 4]
7 ความคิดเห็น

[…] ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมไฟล์เวิร์ด tags: จริยธรรมวินัยโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรม […]

ภัทราลักษณ์ เมื่อ 31/01/2021 10:47

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

[…] ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมไฟล์เวิร์ด tags: คุณธรรมโครงงานโครงงานคุณธรรม […]

รูมิสา ทรงคาศรี เมื่อ 31/01/2021 10:47

ขอบคุณนะคะ

กัญจนา ด้วงนา เมื่อ 31/01/2021 10:47

ขอบคุณค่ะ

ณหฤทัย เมื่อ 31/01/2021 10:47

ขอบคุณค่ะ