วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

แจกไฟล์แผนผังโรงเรียน ไฟล์เพาเวอร์พ้อยแก้ไขได้ ptt

แจกแผนผังโรงเรียนไฟล์เพาเวอร์พ้อยแก้ไขได้ ptt

ออกแบบโดย  นายหัสดิน  เชื้อเมืองพาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รายละเอียด แผนผังโรงเรียนไฟล์เพาเวอร์พ้อยแก้ไขได้ ptt

1. ห้องพักครู แบบ สร้างเอง
2. อาคารเรียนประถมศึกษา สปช.105/29
3. อาคารเรียน กอท. แบบ…..
4. อาคารเรียนอนุบาล แบบ
5. บ้านพัก แบบสร้างเอง
6. อาคารเรียน  แบบ…
7. ศาลาเอนกประสงค์
8. เสาธง
9. ห้องประชาสัมพันธ์ แบบ สร้างเอง
10. ห้องผู้อำนวยการ แบบต่อเติม
11.อาคารเรียน  สปช.105/29 
12. ป้ายโรงเรียน
13.บ่อเลี้ยงปลา แบบสร้างเอง
14.ห้องพยาบาล
15 อาคารเรียน
16 อาคารเรียน สปช 105/29

ดาวน์โหลดแผนผังโรงเรียนไฟล์เพาเวอร์พ้อยแก้ไขได้ ptt

1 ความคิดเห็น

[…] แจกไฟล์แผนผังโรงเรียน แก้ไขได้ทำจากโปรแกรม เพาเวอร์พ้อย พัฒนามาจาก https://www.kruchiangrai.net/2021/01/29/ptt […]


Loading...