วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

แจกสื่อใบงานวิทยาการคำนวณ C4T สสวท ป1-ป6

แจกสื่อใบงานวิทยาการคำนวณ C4T สสวท ป1-ป6

ตัวชี้วัด : การรู้ดิจิทัล

ตัวชี้วัด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน สิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล ที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

ดาวน์โหลด แจกสื่อใบงานวิทยาการคำนวณ C4T สสวท ป1-ป6

1 ความคิดเห็น
savanee เมื่อ 21/01/2021 17:44

ขอใบงานหน่อยค่ะ


Loading...