วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด ไฟล์ Excel คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ดาวน์โหลด ไฟล์ Excel คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งอ้างอิงจาก บัญชีคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำเอกสาร “คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิ้งด้านล่างครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 3]
1 ความคิดเห็น