วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

แจกหน้าปก ว21

18 ม.ค. 2021
4606

แจกหน้าปก ว21 ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสารเพื่อรับประเมินการประเมิน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ตามแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 พร้อม ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด เพื่อ เตรียมประเมินรายปี ซึ่งก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะคุณสมบัติ 5 ข้อได้แก่

คุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

1. ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งครู โดยกำหนดให้แต่ละช่วงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ซึ่งมีการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำ 12 ชม./สัปดาห์ รวมแล้วปีละ 800 ชม./ปี และในระยะ 5 ปี ต้องได้ 4000 ชม. สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และ 900 ชม/ปี รวมระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 4500 ช.ม. สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยต้องมีชม. PLC ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ชม.
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศ.กำหนด (คูปองครู) ขั้นต่ำปีละ 12 ชม. แต่ในระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 100 ชม.หากในปีใดมีชมการพัฒนาไม่ครบ 20 ชม.ให้นำชม.ส่วนที่เกินจาก PLC 50ชม.มารวมได้
5. ผ่านการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา

โหลดเอกสาร ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4]
2 ความคิดเห็น
นางเมธยา พลนามอินทร์ เมื่อ 18/01/2021 09:23

ขอบคุณนะคะ

ยินดีครับผม