วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

แจกปกและเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายแก้ไขได้

15 ม.ค. 2021
2560

แจกปกและเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายแก้ไขได้

1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด แจกปกและเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายแก้ไขได้

ที่มา : https://web.facebook.com/anonkamsa

Loading...