ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร

ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร

กรมสรรพากรได้เปิดเผยเกี่ยวกับสิทธิในการลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563 โดยมีข้อมูลการลดหย่อนภาษี ดังนี้

– กลุ่มส่งเสริมการออมและการลงทุน

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข./สงเคราะห์ครู ไม่เกิน 15%ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 2. กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่เกิน 30%ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 3. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ไม่เกิน 20%ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 4. เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ ไม่เกิน 15%ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 5. กองทุนการออมแห่งชาติ ไม่เกิน 13,200 บาท

  รวมรายการที่ 1-5 แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 6. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF-EXTRA) ไม่เกิน 200,000 บาท
 7. ประกันสังคม ตามที่กฎหมาย สปส.กำหนด

– กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

 1. ส่วนตัว  60,000 บาท
 2. คู่สมรส 60,000 บาท
 3. บุตร 30,000 บาท (บุตรคนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2561 เพิ่มอีก 30,000)
 4. คลอดบุตร 60,000 บาท
 5. ผู้พิการ/ทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
 6. บิดา-มารดา คนละ 30,000 บาท

– กลุ่มประกันสุขภาพและชีวิต

 1. ประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากที่มีประกันชีวิต 100,000 บาท
 2. ประกันสุขภาพตนเอง 25,000 บาท
  รวมรายการที่ 1-2 แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ประกันชีวิตคู่สมรส (ไม่มีเงินได้) 10,000 บาท
 4. ประกันสุขภาพบิดา-มารดา 15,000 บาท

– กลุ่มเงินบริจาค

 1. พรรคการเมือง 10,000 บาท
 2. มูลนิธิ/สาธารณสุข/บริจาคอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 3. การศึกษา/กีฬา สังคมต่างๆ และโรงพยาบาลของรัฐ 2เท่า ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

– กลุ่มสินทรัพย์และกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

 1. ดอกเบี้ยบ้าน สูงสุด 100,000 บาท
 2. บ้านหลังแรก พ.ศ. 2559 สูงสุด 120,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียม(ชำระด้วยบัตรเครดิต) เพิ่ม 1 เท่า (ตามที่จ่ายจริง)
 4. ช็อปดีมีคืน ตามที่จ่ายจริง 30,000 บาท

ซึ่งสามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 เม.ย. 2564

คลิกยื่นภาษีออนไลน์ คลิกยื่นภาษีออนไลน์ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *