วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้ง แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]