วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

อบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง ขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 หลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง 

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology 
รหัสหลักสูตร 639181001 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2554

เปิดลงทะเบียน 3 รอบ คลิกที่นี่

ลงทะเบียน (รอบที่ 1) 13 – 15 มกราคม 2563

ลงทะเบียน (รอบที่ 2) 16 – 22 มกราคม 2564

ลงทะเบียน (รอบที่ 3) 23 – 29 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >> bit.ly/wankru64ksp

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง