วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติด

แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด
2) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด
3) กลุ่มสงสัยว่าค้ายา
รวมทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2)
2.1 กลุ่มที่ยังใช้อยู่
     -เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
     -บุหรี่
     -กัญชา
     -ยาบ้า
     -กระท่อม
     -สารระเหย
     -อื่น ๆ (ระบุ)
2.2 กลุ่มกำลังบำบัด
     -เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
     -บุหรี่
     -กัญชา
     -ยาบ้า
     -กระท่อม
     -สารระเหย
     -อื่น ๆ (ระบุ)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]