วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

หนังสือเวียนที่ ก.ค.ศ. ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

หนังสือเวียนที่ ก.ค.ศ. ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ”

นิยมเรียกหลักเกณฑ์นี้ว่า ว21/2560

เชิญชวนคุณครูดาวน์โหลดหนังสือเวียน ว21/2560 เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดทำ และหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องได้เลยครับผม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ 2564
เกณฑ์ใหม่ครูผู้ช่วย ของ ก.ค.ศ.ให้การสอบ ภาค ก เป็นของ ก.พ. เพื่อลดขั้นตอนการสอบ
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 87 หลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ศึกษาแนวทางการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ จาก ก.ค.ศ. ว17,ว21
แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด
Loading...