วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้และคู่มือครู การเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก DLTV

ดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้และคู่มือครู การเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก DLTV

ดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้และคู่มือครู การเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก DLTV

ลิงก์ดาวน์โหลด อ.1-3

ลิงก์ดาวน์โหลด ป.1-6

ลิงก์ดาวน์โหลด ม.1-3

ที่มา DLTV

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น
นางสุรีย์พร ใจผ่อง เมื่อ 04/01/2021 07:41

อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ DLTV ป.1 ภาษาอังกฤษค่ะ ที่เป็น word ค่ะ ขอบคุณค่ะ