วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตารางตรวจคุณสมบัติระยะเวลาการทำผลงานวิชาการ ว21

แนวทางการจัดทําผลงานเพื่อขอเลื่อวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

ตารางตรวจคุณสมบัติระยะเวลาการทำผลงานวิชาการ ว21

เครดิต แม่หญิง ชนันท์ชิญาดา 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]