วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ตารางตรวจคุณสมบัติระยะเวลาการทำผลงานวิชาการ ว21

แนวทางการจัดทําผลงานเพื่อขอเลื่อวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

ตารางตรวจคุณสมบัติระยะเวลาการทำผลงานวิชาการ ว21

เครดิต แม่หญิง ชนันท์ชิญาดา 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ 2564
การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ในการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
แนวทางการตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร หลักฐานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ว21
แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 ตำแหน่งครู
ไฟล์ตัวอย่างการประเมินวิทยฐานะ คศ.2 (เกณฑ์ใหม่ ว21)
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่เลขาธิการ
Loading...