วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ตัวอย่างการทำโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ตัวอย่างการทำโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

โครงงานคุณธรรม
1.  เข้าแถวดีมีวินัย
2.  ทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อศักดิ์ศรี  ลูกบางโพ
3.  สุขาสีขาว
4.  มาถอดรองเท้ากันเถอะ
5.  เดินขึ้น-ลงบันไดแบบบางโพ
6.  รองเท้าดีมีระเบียบ
7.  กระเป๋าพร้อมใจหยุดใช้ถุงพลาสติก


Loading...