วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

ตัวอย่างการทำโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ตัวอย่างการทำโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

โครงงานคุณธรรม
1.  เข้าแถวดีมีวินัย
2.  ทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อศักดิ์ศรี  ลูกบางโพ
3.  สุขาสีขาว
4.  มาถอดรองเท้ากันเถอะ
5.  เดินขึ้น-ลงบันไดแบบบางโพ
6.  รองเท้าดีมีระเบียบ
7.  กระเป๋าพร้อมใจหยุดใช้ถุงพลาสติก
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
3 ความคิดเห็น
นางบุษรินทร์ วัฒนธัญญกรรม เมื่อ 02/01/2021 15:19

อยากได้ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมค่ะ