วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ฐานกลางในการคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ และ ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนแบบใหม่

22 ธ.ค. 2020
3603

การคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ มีวิธีการดังนี้

1. ให้ดูฐานในการคำนวณ ในตารางฐานกลางในการคำนวณเงินเดือน ด้านล่างนี้

2. และนำไป คูณกับ เปอร์เซนต์ที่เราได้เลื่อน จะได้จำนวนเงินที่ได้เลื่อน ถ้ามีเศษไม่ลงท้ายด้วย 0 ให้ปัดขึ้นเป็นหลักสิบ เช่น 1,127.16 ปัดเป็น 1,130 บาท
3. นำ จำนวนเงินที่ได้เลื่อน ไปบวกกับเงินเดือนปัจจุบัน จะได้เงินเดือนใหม่ของเรา

ตัวอย่างในการคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ

สมมุติว่า ครูสมชาย เป็น ครู ชำนาญการพิเศษ เงินเดือนปัจจุบัน 33,150 บาท และ ได้รับร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนคือ 3.03 % จะคำนวณดังนี้
ฐานในการคำนวณ คือ 37,200 บาท
เงินเดือนที่ได้เลื่อน = 37,200*(3.03 %) =1,127.16 ถ้าไม่ลงท้ายด้วย 0 ให้ปัดขึ้นเป็นหลักสิบ จะได้ 1,130 บาท
เพราะฉนั้น เงินเดือนใหม่ที่จะได้รับ คือ 33,150+1,130 = 34,280 บาท

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]