วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ฐานกลางในการคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ และ ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนแบบใหม่

22 ธ.ค. 2020
253

การคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ มีวิธีการดังนี้

1. ให้ดูฐานในการคำนวณ ในตารางฐานกลางในการคำนวณเงินเดือน ด้านล่างนี้

2. และนำไป คูณกับ เปอร์เซนต์ที่เราได้เลื่อน จะได้จำนวนเงินที่ได้เลื่อน ถ้ามีเศษไม่ลงท้ายด้วย 0 ให้ปัดขึ้นเป็นหลักสิบ เช่น 1,127.16 ปัดเป็น 1,130 บาท
3. นำ จำนวนเงินที่ได้เลื่อน ไปบวกกับเงินเดือนปัจจุบัน จะได้เงินเดือนใหม่ของเรา

ตัวอย่างในการคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ

สมมุติว่า ครูสมชาย เป็น ครู ชำนาญการพิเศษ เงินเดือนปัจจุบัน 33,150 บาท และ ได้รับร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนคือ 3.03 % จะคำนวณดังนี้
ฐานในการคำนวณ คือ 37,200 บาท
เงินเดือนที่ได้เลื่อน = 37,200*(3.03 %) =1,127.16 ถ้าไม่ลงท้ายด้วย 0 ให้ปัดขึ้นเป็นหลักสิบ จะได้ 1,130 บาท
เพราะฉนั้น เงินเดือนใหม่ที่จะได้รับ คือ 33,150+1,130 = 34,280 บาท


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ ออนไลน์
ตาราง Excel คำนวณเงินเดือนปรับร้อยละได้
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู
แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบใหม่ ว6/2562
อัพเดท เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Loading...