วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วนะ(มีเฉลยหนังสือแบบฝึกหัดทั้งแนบท้ายของคู่มือแต่ละเล่ม)

1.คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1-2

2.คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

3.คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1-2

4.คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ขอขอบคุณครูผู้แบ่งปัน คณิตศาสตร์ครูกิ๊ป


Loading...