วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

คู่มือครู ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ไฟล์ PDF พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วนะ(มีเฉลยหนังสือแบบฝึกหัดทั้งแนบท้ายของคู่มือแต่ละเล่ม)

1.คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1-2

2.คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

3.คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1-2

4.คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ขอขอบคุณครูผู้แบ่งปัน คณิตศาสตร์ครูกิ๊ป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

3 ความคิดเห็น

อยากรู้เรื่องการเรียน

รู้เรื่องมากคะ

เรียนรู้มากคะชวงนี้ชอบมาดูคะ