วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3

แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3

ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3 พร้อมเพลงและเกม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นองค์ประกองสำคัญหนึ่งที่จัดอยู่ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดย เริ่มตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติงาน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้

จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามเนื้อหาของหลักสูตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่กองลูกเสือ โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน เว็บไซต์ ครูอาชีพได้รวบรวมแผนการเรียนรู้ ลูกเสือ เนตรนารี เพื่ออำนวยความสะดวกกับคุณครูสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม หรือประกอบการประเมิน สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างครับ

แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือแผนการเรียนรู้ลูกเสือสำรอง

แผนการเรียนรู้ลูกเสือสามัญ

แผนการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ขอขอบคุณ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
3 ความคิดเห็น
พิมพิมล เมื่อ 11/12/2020 08:13

ขออนุญาติดาวน์โหลดหน่อยได้ไหมคะ

pui เมื่อ 11/12/2020 08:13

ขอบคุณค่ะ