วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับปฐมวัย อ.1-3 , ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่

ระดับชั้นอนุบาล 1-3  DLTV 10-12  ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  DLTV 1-6  ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  DLTV 7-9  ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ dltv สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
คู่มือครูคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาก สสวท.
ดาวน์โหลด คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1-ป.6 ไฟล์เวิร์ด
ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 DLTV
ดาวน์โหลดคู่มือครู จากสสวท.
แจกคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (สสวท.)