วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ไฟล์เวิร์ด สรุปการจัดกิจกรรมโฮมรูม 2563 แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโฮมรูม และความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมโฮมรูม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตัวอย่างรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโฮมรูม และความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมโฮมรูม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปสรุปตามบริบทโรงเรียน ระดับชั้น ได้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอขอบคุณที่มา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง


Loading...