วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับปฐมวัย1-3, ระดับประถมศึกษา1-6 และระดับมัธยมศึกษา1-3
” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 “
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻

ระดับประถมศึกษา1-6
🌟ช่อง 186-191 DLTV 1-6 คลิกที่นี่ 👇https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gCkF78jWblGJK8q6OjQyQtA4Emm6il2m

ระดับมัธยมศึกษา1-3
🌟ช่อง 192-194 DLTV 7-9 คลิกที่นี่ 👇https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15dw3L_uULLgpowWpKZJm4cqVIU-9A67Q

ระดับปฐมวัย1-3
🌟ช่อง 195-197 DLTV 10-12 คลิกที่นี่ 👇https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xbY20IlXfx8USviJIeBaMeXj44B3vogl

ตัวอย่างเอกสารจากไฟล์ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 DLTV
ดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้และคู่มือครู การเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก DLTV
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดข้อมูลตารางออกอากาศ แผนการสอน สื่อ เฉลย ใบงาน คลิป DLTV
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เชิญชวนทุกท่าน อัพเดทแอปพลิเคชัน DLTV ได้แล้ววันนี้