วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่

แผนการจัดการเรียนหลักสูตรใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผลของการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวโยงกับความเจริญในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การเกษตร การศึกษา การอุตสาหกรรม การเมือง การเศรษฐกิจ ฯลฯ สรุปได้ดังนี้
    1. วิทยาศาสตร์ช่วยให้มีความสามารถในสังคม ในสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์ บุคคลที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้มีความสามารถ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
    2. วิทยาศาสตร์ช่วยแนะแนวอาชีพ วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดอาชีพหลายสาขา และเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
    3. วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดความเจริญทางร่างกายและจิตใจ การได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อนามัย อาหาร การดำรงชีวิต จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพแข็งแรง
    4. วิทยาศาสตร์ช่วยให้เป็นผู้บริโภคที่สามารถ หมายถึง การตัดสินใจในการใช้สินค้าหรือบริการต่างๆ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
    5. วิทยาศาสตร์ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
    6. วิทยาศาสตร์ช่วยให้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์
    7. วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ
ความ เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวัน การที่เราจะอยู่ได้อย่างทันโลกและทันเหตุการณ์ จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ อยู่เสมอ เพราะวิทยาศาสตร์มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพที่ดีแก่ชีวิต 

ดาวน์โหลด แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 12 เฉลี่ย: 4.3]
7 ความคิดเห็น
ภาราดา สระสิงห์ เมื่อ 23/11/2020 11:24

อยากได้แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ป.1(สสวท)

นายดนัย อนุวัน เมื่อ 23/11/2020 11:24

มีแผนวิทยาศาสตร์ สสวท ป.4-6 ไหมครับ

เพียงกมล ภาพสิงห์ เมื่อ 23/11/2020 11:24

มีแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 สสวท.มั้ยคะ

Anan เมื่อ 23/11/2020 11:24

แผนโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2 ค่ะ

sorn เมื่อ 23/11/2020 11:24

แผนวิทยาศาสตร์ ม1 ครับ

sorn เมื่อ 23/11/2020 11:24

แผนวิทย์ ม1 ครับ