วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การเผยแพร่ผลงาน หรือบทคัดย่อที่นี่ฟรี

การเผยแพร่ผลงาน หรือบทคัดย่อที่นี่ฟรี

การทำผลงานทางวิชาการของคุณครู คศ.2 หรือ คศ.3 ผู้จัดทำผลงานจำเป็นจะต้องเผยแพร่ผลงานที่ทำการพัฒนาผลงานออกมาแล้วออกไปให้แก่สาธารณะชนได้ทราบ โดยเฉพาะงานวิจัยที่จำเป็นต้องเผยแพร่บทคัดย่อ หรือ แนบตัวอย่างแผนหรือแบบฝึกเพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูคนอื่นๆได้ศึกษาแนวทางครับ

บทคัดย่อ การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการทำวิจัยที่มักถูกละเลย โดยทั่วไปการ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่นิยมได้แก่ การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอด้วยวาจา และการนำเสนอด้วย โปสเตอร์ การนำเสนอผ่านเว็บไซต์ครูเชียงราย สามารถคลิกได้ที่ลิ้งนี้ครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]