การเผยแพร่ผลงานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการทำวิจัยที่มักถูกละเลย โดยทั่วไปการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นิยมได้แก่ การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอด้วยวาจา และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ซึ่งวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ คือเพื่อนำผลการค้นพบไปใช้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักวิจัยอื่นป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป การเตรียม และการนำเสนอผลงาน ควรมีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วยชื่อเรื่องและข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน บทคัดย่อบทนำ วิธีการผลการวิจัย บทวิจารณ์อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก โดยเนื้อหาควรมีความกระทัดรัด ความชัดเจน ความซื่สัตย์ ความสมบูรณ์ และความแม่นยำการนำเสนอด้วยวาจาหรือโปสเตอร์ควรมีเทคนิคที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้สนใจติดตามตลอดการนำเสนอ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยมีวัตถุประสงค์ที่ สำคัญ 2 ประการ

1. นำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ นำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อค้นพบของ การวิจัย หรือละเว้นจากการปฏิบัติบางอย่างซึ่งอาจเป็นโทษหรืออันตราย อันเนื่องจาก ข้อค้นพบของการวิจัย

2. นำเสนอวิธีการวิจัย และผลการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักวิจัยอื่นนำไปใช้เป็น แนวทางในการศึกษาต่อไป ซึ่งอาจเป็นการวิจัย เพิ่มเติม หรือขยายผล หรือทำการวิจัยซ้ำา (replication) ในกลุ่มอื่น

สนใจเผยแพร่ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *