วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา

18 พ.ย. 2020
1547

ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา

ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2557-2562 การใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ข้อสอบ Pre O-NET 2562 > คลิก 

คู่มือการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562 > คลิก

ประกาศแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน (18 ต.ค.61) > คลิก
‘สพฐ.’ ออกประกาศ ‘แนวทางใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน’ เน้นคิดขั้นสูง-เพิ่มอัตนัย > คลิก


ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2561

        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ)
        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ)
        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ)
        ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ)
        ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2, ป.4, ป.5) ปีการศึกษา 2561    

– กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก    
– ข้อสอบ ประถมศึกษา > คลิก
– เฉลยข้อสอบ ประถมศึกษา > คลิก    
– คู่มือ ประถมศึกษา > คลิก

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2) ปีการศึกษา 2561    

– ข้อสอบ มัธยมศึกษา > คลิก     
– คู่มือ มัธยมศึกษา > คลิก

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม1, ม.2 ปีการศึกษา 2560     

– กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก    
– ข้อสอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก    
– เฉลยข้อสอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก    
– กระดาษคำตอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก    
– คู่มือ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
– ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 > คลิก

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม1, ม.2 ปีการศึกษา 2559    

– กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
– ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 > คลิก
– ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 > คลิก
– ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 > คลิก


โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Item Bank System : SIBS) สพฐ. > คลิก
ระบบการทดสอบออนไลน์ Online Testing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]