วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน โรงเรียน

การจัดทำคู่มือทะเบียนคุมทรัพย์สินการให้หมายเลขพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้โรงเรียนได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินการให้หมายเลขพัสดุและขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ของโรงเรียน ให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
นายบุญยืน ชุมไธสง เมื่อ 09/11/2020 15:45

อยากได้โปรแกรมไปใช้งานครับ

สุภสร เมื่อ 09/11/2020 15:45

น่าสนใจมาก อยากได้โปรแกรมไปศึกษา