การพิมพ์รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์

การพิมพ์รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์

1.  ตัวอักษรและการพิมพ์ ให้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ตลอดทั้งเล่ม โดยมีรูปแบบดังนี้

1.1   ส่วนของ บทที่ และหัวเรื่องแต่ละบท บทคัดย่อภาษาไทย กิตติกรรมประกาศ และบรรณานุกรม ใช้ตัวหนา (bold) ขนาด 22 point

1.2  ส่วนของ หัวข้อหลักให้ใช้ตัวหนา (bold) ขนาด 18 point

1.3  ส่วนของ เนื้อหารายงานให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point  สีดำ

1.4   ปกนอก ใช้กระดาษอาร์ทสีน้ำเงินเข้ม พิมพ์ตัวหนังสือสีทอง

1.5  ปกใน ใช้กระดาษขาวธรรมดา พิมพ์ตัวหนังสือสีดำ

1.6  ทั้งปกนอก-ปกใน กำหนดขนาดตัวหนังสือ แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ชื่อโครงงาน และชื่อผู้จัดทำ  ใช้ตัวหนา  ขนาด 20 point

ข้อความส่วนล่าง  ใช้ตัวหนา ขนาด 16 point

1.7   สันปก พิมพ์ด้วยตัวหนังสือสีทอง ใช้ตัวหนา ขนาด 16 point (ปรับลดได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของเล่มรายงาน)

2.  กระดาษ ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด ขนาด A4  ชนิด 80 แกรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *