วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 1-3

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 1-3

แผนการจัดประสบการณ์ แบบเรียงตามชั้นปี

แผนการจัดประสบการณ์อนุบาล1

แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์อนุบาล2

แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 1 บุคคลและสถานที่
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัว

แผนการจัดประสบการณ์อนุบาล3
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 1 บุคคลและสถานที่
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัว

แผนการจัดประสบการณ์ แบบเรียงตามชื่อหน่วย

แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การคมนาคม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การคมนาคม เรื่อง เรือ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การแต่งกายประจำชาติอาเซียน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การถนอมอาหาร เรื่อง กล้โดยเชื่อม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การถนอมอาหาร เรื่อง กล้วยตาก
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การถนอมอาหาร เรื่อง มะยมเชื่อม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การละเล่น เรื่อง รีรีข้าวสาร
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การละเล่น เรื่อง หมากเก็บ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การละเล่นแบบไทย เรื่องขี่ม้าส่งเมือง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การสื่อสาร เรื่อง โทรศัพท์มือถือ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การสื่อสาร เรื่องจดหมาย
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การสื่อสาร เรื่องแท๊บเล็ท
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การสื่อสาร เรื่องโทรศัพท์
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย การสื่อสาร เรื่องหนังสือพิมพ์
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ของใช้ เรื่อง รองเท้า
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ของใช้ เรื่อง หว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ของเล่นของใช้ เรื่อง กระเป้า
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ของเล่นของใช้ เรื่อง เกมการศึกษา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ของเล่นของใช้ เรื่อง ตุ๊กตา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้ เรื่อง การชั่ง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย คณิตศาสตร์นรู้ เรื่อง การเพิ่มการลด
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้ เรื่อง นาฬิกา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย คณิตศาสตร์นรู้ เรื่อง รูปทรงแสนสนุก
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย เครื่องใช้ไฟฟ้า
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย เครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่อง เตารีด
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย เครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่อง โทรทัศน์
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย เครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่อง หม้อหุงข้าว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย เครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่อง แอร์
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย โดรงการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง กังหันชัยพัฒนา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย โครงการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง ฝนหลวง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ชุมชนของเรา เรื่อง ตลาดเอชี
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ชุมชนของเรา เรื่อง วัด
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ชุมชนของเรา เรื่องโรงพยาบาล
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ดอกไม้ เรื่อง ดอกกล้วยไม้
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ดอกไม้ เรื่อง ดอกกุหลาบ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ดอกไม้ เรื่อง ดอกคุณนายตื่นสาย
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ดอกไม้แสนสวย เรื่อง ดอกดาวเรือง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ดอกไม้แสนสวย เรื่อง ดอกพุทธรักษา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ดอกไม้แสนสวย เรื่อง ดอกเฟื่องฟ้า
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ตัวเรา เรื่อง มือ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ตัวเรา เรื่อง หู
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ปฐมนิเทศ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เรื่อง น้ำขึ้นน้ำลง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เรื่อง ฟ้าแลบฟ้าร้อง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เรื่อง รังกินน้ำ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เรื่อง สุริยุปราคา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ผลไม้ เรื่อง มะละกอ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ผลไม่น้ำทาน เรื่อง แตงโม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ผลไม้นทาน เรื่อง ทุเรียน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ผักปลอดภัย เรื่อง แครอท
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ผักปลอดภัย เรื่อง แตงกวา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ผักปลอดภัย เรื่อง มะเขือเทศ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย พาหะนำโรค เรื่อง หมัด
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ภัยธรรมชาติ เรื่อง ดินโคลนถล่ม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ภัยธรรมชาติ เรื่อง น้ำท่วม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ภัยธรรมชาติ เรื่อง ภัยแล้ง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ภัยธรรมชาติ เรื่อง ภัยหนาว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ภาวะโลกร้อน เรื่องภาวะโลกร้อน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย แมลง เรื่อง ปลวก
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย แมลง เรื่อง ผีเสื่อ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย แมลง เรื่อง แมลงวัน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย แมลง เรื่อง แมลงสาป
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย แมลง เรื่อง ยง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ไม้ดอกไม้ ประดับ เรื่อง ดอกกุหลาบ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ไม้ดอกไม้ประดับ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ยานพาหนะ เรื่อง เครื่องบิน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ยานพาหนะ เรื่อง รถตู้
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ยานพาหนะ เรื่อง รถไฟ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ไซเคิล เรื่อง ก่องนมรีไซเคิล
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ไซเคิล เรื่อง ขวดแก้วรีไซเคิล
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ไซเคิล เรื่อง ขวดพลาสติกรีไซเคิล
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย โรคที่มากับน้ำท่วม เรื่อง ไข้เลือดออก
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย โรคที่มากับน้ำท่วม เรื่อง ท้องร่วง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย โรงเรียน เรื่อง โรงเรียน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย โรงเรียนของเรา เรื่อง สวนเกษตร
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ฤดูกาล เรื่อง ฤดูหนาว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน เรื่อง กัมพูชา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วันสำคัญ เรื่อง วันเด็ก
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วันสำคัญ เรื่อง วันปีใหม่
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วันสำคัญ เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วันสำคัญ เรื่อง วันแม่แห่งชาติ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วันสำคัญ เรื่อง วันลอยกระทง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วันสำคัญ เรื่อง วันไหว้ครู
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วันสำคัญ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วิทยาศาสตร์ เรื่อง สีเทียนกันน้ำหรือไม่
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย วิทยาศาสตร์นรู้ เรื่อง การจับตัวแข็ง
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย เศรฐกิพอเพียง เรื่อง การปลูกข้าว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การออม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมาชิกประเทศอาเชียน เรื่อง ประเทศกัมพูชา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมาชิกประเทศอาเชียน เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมาชิกประเทศอาเซียน เรื่อง ประเทศลาว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมาชิกประเทศอาเซียน เรื่อง ประเทศเวียดนาม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมาชิกอาเชียน เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมุนไพร เรื่อง กระชาย
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมุนไพร เรื่อง กะเพรา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมุนไพร เรื่อง มะกรูด
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สมุนไพร เรื่อง โหระพา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เรื่อง หน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สัตว์เลี้ยง เรื่อง ปลา
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สัตว์เลี้ยง เรื่องเป็ด
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สัตว์เลี้ยง เรื่อง แมว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สัตว์เลี้ยง เรื่อง หม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สัตว์เลี้ยงในโครงการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง ไก่แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สัตว์เลี้ยงในโครงการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง แพะ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย สิ่งมีชีวิต เรื่อง เต่า
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพ เรื่อง คร
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพ เรื่อง แม่ค้า
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพ เรื่อง หมอฟัน
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่อง ก๋วยเตี๋ยว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่อง ขนมต้ม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่อง ทับทิมกรอบ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ เรื่อง สลัดผลไม้
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประ โยชน์ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์อาเชียน เรื่อง ซุปไก่ลาว
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์อาเซียน เรื่อง ปอเปียะเวียดนาม
แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์อาเซียน เรื่องอามอกกัมพูชา

แผนการจัดประสบการณ์ แบบเรียงตามสัปดาห์

แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 สัปดาห์ที่ 1 – 10
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 สัปดาห์ที่ 11 – 19
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 สัปดาห์ที่ 21 – 29
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1 สัปดาห์ที่ 30 – 39
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 สัปดาห์ที่ 1 – 10
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 สัปดาห์ที่ 11 – 19
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 สัปดาห์ที่ 21 – 29
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 สัปดาห์ที่ 30 – 39
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 3 สัปดาห์ที่ 1 – 10
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 3 สัปดาห์ที่ 11 – 19
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 3 สัปดาห์ที่ 21 – 29
แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 3 สัปดาห์ที่ 31 – 39

ดาวน์โหลด แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 1-3

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
อ้อย เมื่อ 08/11/2020 09:45

ดี มีความรู้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนหน้าเดียว ตัวอย่างแผนการสอนหน้าเดียว
ดาวน์โหลดแผนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พร้อมข้อสอบ 30 ข้อ
ตัวอย่าง แผนการสอนภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น
โหลดฟรี แผนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565