พฤติกรรมข้อบ่งชี้ข้อปฏิบัติ ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน

ผู้บริหาร
มีความตรงต่อเวลา
มีความพยายามทำงานให้สำเร็จ
ติดตามผลงานอยู่เสมอ
รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความซื่อสัตย์
รักษาคำพูด
มีระเบียบวินัย
รู้จักการวางแผน
เต็มใจและตั้งใจทำงาน
ขยันขันแข็ง
เชื่อมั่นในตัวเอง  มีความเป็นตัวของตัวเอง
ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

ครู
มีความตรงต่อเวลา
มีความพยายามทำงานให้สำเร็จ
ติดตามผลงานอยู่เสมอ
รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความซื่อสัตย์
รักษาคำพูด
มีระเบียบวินัย
รู้จักการวางแผน
เต็มใจและตั้งใจสอน
ขยันขันแข็ง
เชื่อมั่นในตัวเอง  มีความเป็นตัวของตัวเอง
ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

นักเรียน
มีความตรงต่อเวลา
มีความพยายามทำงานให้สำเร็จ
ติดตามผลงานอยู่เสมอ
รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความซื่อสัตย์
รักษาคำพูด
มีระเบียบวินัย
รู้จักการวางแผน
เต็มใจและตั้งใจเรียน
ขยันขันแข็ง
เชื่อมั่นในตัวเอง  มีความเป็นตัวของตัวเอง
ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *