การนำเสนอผลงานวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัย OUTLINE

 1. การเตรียมสไลด์
 2. การเตรียมการนำเสนอ
 3. การนำเสนอ
 4. ตัวอย่างสไลด์
 5. การเตรียมสไลด์ ต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
 6. เนื้อหาที่จะนำเสนอ
 7. เวลาที่จะนำเสนอ
 8. ผู้ฟัง

วาง OUTLINE ของการนำเสนลำดับการนำเสนอ

 1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา
 2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ ทฤษฎี และงานวิจัย
 3. วิธีการศึกษา กรอบแนวคิด, ประชากร กลุ่มตัวอย่าง, ข้อมูล, แบบสอบถาม, วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 4. การใช้กราฟ ตาราง รูป
  – สามารถืเลือกใช้ได้ต้ามความเหมาะสม
  – ใส่เลขกำกับเสมอ
  – เขียนชื่อตาราง และคำอธิบายให้ชัดเจน
 5. อื่น ๆ
  – ใส่เลขหน้า ppt ทุกครั้ง
  – ไม่ก๊อบเนื้อหาทั้งหมดลง ppt เลือกเฉพาะหัวข้อสำคัญ
  – เลือกใช้ font และ template ที่เป็นทางการและเลือกใช้สีที่อ่านง่าย
  – หน้าแรก ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยชื่อการประชุม วันที่ผู้สนับสนุนทุนวิจัย (ถ้ามี)
  – หน้าสุดท้าย ใส่ Q&A หรือ Thank you เพื่อแสดงว่าจบการนำเสนอ
  – เช็คการสะกดคำให้ถูกต้อง
  – หากสามารถนำเสนอเป็นแผนภาพได้ ให้นำเสนอเป็นแผนภาพ
  – ไม่ควรใช้ Animation มากเกินไป
  – เวลานำเสนอ x นาทีควรมีสไลด์ไม่เกิน x หน้า, (hide บางสไลด์)

สรุปการนำเสนอที่ดี

 1. แต่งตัวให้สุภาพ
 2. แนะนำตัวเอง ชื่อเรื่องงานวิจัย
 3. ไม่อ่าน ppt
 4. สบตาผู้ฟัง
 5. ใช้เรื่องราวสนุกสนานเรียกความสนใจได้ต้ามความเหมาะสม
 6. พูดช้า เสียงดัง ฟังชัด
 7. พยายามตอบคำถามทุกคำถาม ไม่ดูถูกผู้ถาม หากตอบไม่ได้อย่ามั่ว แต่ให้พยายามอธิบายอย่างมีหลักการหรือขอเก็บไป คิดต่อ
 8. ตัวอย่างการเตรียม PPT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *