เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 5 เล่ม

เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2561 จำนวน 5 เล่ม จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ปี 2563

กฎกระทรวงฯ 2561 จำนวน 5 เล่ม จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ปี 2563

หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑

สําหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับ การประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ จัดทําคู่มือ สําหรับให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

โดยคู่มือนี้ มีจํานวน ๕ เล่ม มีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียด ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนําเสนอ หลักการ เหตุผล แนวคิด และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาตามระบบ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2561 จำนวน 5 เล่ม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *