วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารหน้าปกย้ายครู

15 ต.ค. 2020
1925

วันนี้ครูเชียงรายมีหน้าปก มาแจกครับ ปกคำร้องขอย้าย ข้าราชการครู ไฟล์ JPG แก้ไขง่ายมาก ขอให้ทุกท่านได้รับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ทุกท่านครับ

ในรูปเล่มเอกสารคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ประกอบไปด้วย เอกสารดังนี้

  1. หน้าปกประกอบคำร้องขอย้าย
  2. ประวัติส่วนตัว -เล่มย้าย
  3. แบบคำร้องขอย้าย
  4. แบบสรุปความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำขอย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย และเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย  คณะกรรมการพิจารณาย้าย   ในการพิจารณาการดำเนินการย้ายต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารหน้าปกย้ายครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]