วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

รวมลิงก์แผนการสอนฟรีที่นี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

รวมลิงก์แผนการสอนฟรีที่นี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วิชาภาษาไทย https://bit.ly/2LCdO26

วิชาคณิตศาสตร์ *ต้องเข้าสู่ระบบ https://bit.ly/3fSkeYG

วิชาวิทยาศาสตร์ *ต้องเข้าสู่ระบบ https://bit.ly/3fSkeYG

วิชาภาษาอังกฤษ https://bit.ly/2WEmGdW

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา https://bit.ly/366H6ix

วิชาประวัติศาสตร์ https://bit.ly/2TdRbFb

วิชาพุทธศาสนา https://bit.ly/2TdNkrQ

หน้าที่พลเมือง https://bit.ly/2Zh39C1

ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี https://bit.ly/3fVDrZx

อ้างอิงจากเว็บไซต์ ศึกษาภัณฑ์ออนไลน์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Loading...