วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ปกเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย

04 ต.ค. 2020
1817

ปกเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย การย้ายข้าราชการครูสังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) (กรณีพิเศษ)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปฏิทินและเกณฑ์การย้าย

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน  โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำขอย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย และเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย  คณะกรรมการพิจารณาย้าย   ในการพิจารณาการดำเนินการย้ายต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]