วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมคอมพิวเตอร์

28 ก.ย. 2020
5188

รวมนวัตกรรมรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

ตัวอย่างผลงาน รวมนวัตกรรมรายวิชาคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่ขึ้น วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวม ผลงานรวมนวัตกรรมรายวิชาคอมพิวเตอร์  วิจัยในชั้นเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์  ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาครับ

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ นับว่ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นทุกวัน ตราบที่วิวัฒนาการทางองค์ความรู้ของมนุษย์มีมากขึ้นเพียงใด ตราบนั้นย่อมหมายถึงความละเอียดและซับซ้อน ที่จะมีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่งก้าวสู่กระบวนการทำงานที่ล้ำสมัยมากขึ้นในทุกวงการ ทำให้ความสามารถทางร่างกายของมนุษย์อาจมีขีดจำกัดที่ไม่รองรับ จึงจำเป็นต้องมีการคิดค้นผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาไว้ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการบันทึกจัดการบริหารข้อมูล และการประมวลผลอย่างคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมคอมพิวเตอร์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น