วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมปฐมวัย

28 ก.ย. 2020
820

รวมนวัตกรรมปฐมวัย

ตัวอย่างผลงาน รวมนวัตกรรมรายปฐมวัย  เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่ขึ้น วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวม ผลงานรวมนวัตกรรมรายปฐมวัย  วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย  ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาครับ

การศึกษาปฐมวัย  คือ  การจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาการในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง8ขวบหรือชั้นประถมศึกษาปีที่3การจัดการเด็กในที่นี้รวมถึงการจัดการศึกษาทางเป็นทางการ (formal group settings )และการจัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (informal group  settings)เพราะการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยดั้งกล่าวถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในอนาคต

ดาวน์โหลดตัวอย่างผลงาน

นวัตกรรมปฐมวัย


Loading...