วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์

23 ก.ย. 2020
223

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่ขึ้น วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวม ผลงานนวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาครับ

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521:14) ได้ให้ความหมายนวัตกรรม ไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้น พบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่า ได้ผลดีในทางปกิบัติ ทำให้ระบบก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์


Loading...