วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

รวม E-book วิชาวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

รวม E-book วิชาวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ป.1 http://site.iadth.com/E-book/Career%20books/P1/Science1-6/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P1/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P1.html

ป.2 http://site.iadth.com/E-book/Career%20books/P1/Science1-6/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P2/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P2.html

ป.3http://site.iadth.com/E-book/Career%20books/P1/Science1-6/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P3/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P3.html

ป.4http://site.iadth.com/E-book/Career%20books/P1/Science1-6/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P4/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P4.html

ป.5http://site.iadth.com/E-book/Career%20books/P1/Science1-6/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P5/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P5.html

ป.6http://site.iadth.com/E-book/Career%20books/P1/Science1-6/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P6/Technology%20%28Computational%20Science%29%20P6.html

cr. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) http://www.iadth.com/

1 ความคิดเห็น

ใช้ัดการเรียนการสอน


Loading...