การประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

การประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กำหนด ในข้อบังคับของคุรุสภา

มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3) มาตรฐานการปฏิบัติตน

มาตรฐานการปฏิบัติตน คือจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน ประกอบด้วย

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5) จรรยาบรรณต่อสังคม

โทษผู้ประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ให้ลงอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ยกข้อกล่าวหา (ไม่มีโทษ)
2) ตักเตือน
3) ภาคทัณฑ์
4) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี
5) เพิกถอนใบอนุญาต (เท่าอายุใบอนุญาต คือ 5 ปี หรือเท่าที่อายุยังเหลือ)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *